Monthly Archives: February 2013


Discriminarea la locul de muncă

La nivel mondial există nenumărate acte legislative privind prevenirea și sancționarea formelor de discriminare. Potrivit legislației române (Ordonanța 137/2000 art 2) “prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, […]


Buy.sell

Avantajele unui job în vânzări

Domeniul vânzărilor este unul dintre puținele sectoare în care numărul joburilor disponibile a crescut, chiar și în perioada de criză economică. Oamenii buni în vânzări s-au căutat din totdeauna însă, și persoanele fără experiență au găsit, în acest domeniu, un punct de lansare pentru o viitoare carieră profesională.   Curiozitatea […]