Asociația pentru Dezvoltarea Carierei


Informează-te, alege, implică-te și donează!

NU STA DEOPARTE! DIRECȚIONEAZĂ 2%!         Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Carierei   Reglementat de: Art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000   Statutul“ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art. 1. – “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  […]

POZA