National Board of Certified Counselors – Romania


logo NBCCNBCC Romania iniţiază şi susţine acţiuni în scopul promovării, dezvoltării şi profesionalizării instituţiei consilierii în România. NBCC Romania este parte a rețelei europene coordonată de EBCC (European Board for Certified Counselors).

NBCC Romania este un organism cu rol consultativ şi de educaţie/formare care sprijină demersurile de profesionalizare a instituţiei consilierii în România.

Ca toate oficiile naţionale ale NBCC, NBCC Romania colaborează cu instituţii academice, organizaţii profesionale, agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale, companii private, cu scopul de a sprijini profesionalizarea activităţilor de consiliere şi întărirea sistemului de asistenţă din acest domeniu în România.

certificat_gcdf_2_0NBCC Romania sprijină demararea unor programe de formare a specialiştilor consilieri şi promovarea serviciilor de consiliere la nivel comunitar, într-un efort de asimilare integratoare a conceptelor şi tehnicilor universale ale consilierii la specificul naţional şi nevoile economice, sociale şi politice ale societăţii româneşti.

NBCC Romania îşi propune să se implice în crearea şi implementarea unui sistem de norme şi standarde etice şi de calitate la nivel naţional pentru buna desfăşurare a activităţilor de consiliere – standarde promovate şi la nivelul unor programe de certificare specifice.

 

Misiunea NBCC

• Promovarea profesiunii de consilier în România prin crearea de asociaţii profesionale, publicarea de lucrări de specialitate, organizarea de evenimente specifice (workshop-uri, seminarii, mese rotunde, cursuri, conferinţe etc);
• Dezvoltarea şi promovarea programelor de formare a consilierilor din domeniul carierei, consilierii şcolare şi al sănătăţii mintale în mediul academic sau în cadrul organizaţiilor guvernamentale, nonguvernamentale şi private;
• Dezvoltarea şi promovarea standardelor profesionale de calitate în programele educaţionale de formare a consilierilor din România;
• Administrarea programului de certificare pe consultanţă în carieră GCDF (Global Career Development Facilitator), sub standardele CCE (Center for Credentialing and Education);
• Menţinerea unei relaţii de colaborare cu National Board for Certified Counselors, U.S.A. și cu EBCC (Lisabona);
• Acordarea de consultanţă de specialitate organizaţiilor profesionale, de stat şi private; sprijinirea activităţilor centrelor de consiliere din cadrul şcolilor şi universităţilor, organizaţiilor de stat şi a organizaţiilor private, la cerere;
• Încurajarea spiritului antreprenorial în domeniul consilierii;
• Crearea unei biblioteci de specialitate în domeniul consilierii;
• Dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu ministerele de resort şi cu alte organisme implicate în dezvoltarea profesiunii de consiliere în România.